Riigihalduse minister Janek Mäggi Valgma külas

Täna külastas Valgma küla riigihalduse minister Janek Mäggi. Teda saatsid riigikogu liige Kersti Sarapuu, regionaalhalduse Järvamaa osakonna juhataja Aivo Toomistu ja ministeeriumi töötajad.

Visiidi eesmärk oli tutvuda Järvamaa ettevõtjate ja omavalitsusjuhtidega.

Ministrile tutvustati Valgma külaseltsi rajatud väljakut  ja spordiseltsi mänguplatsi ning arutati võimaluse üle taastada Paide-Valgma talitee. Kuna üheks visiidi eesmärgiks oli saada ülevaade arengustrateegia koostamise seisust, siis oli külalistele oluline saada tagasisidet selle koht, millega saaks ministeerium tulevikus abiks olla.

Lisaks tutvuti Hindreku turismitaluga ja lõunatati õunapuuaias.

Valgma esimesed ridakülapäevad

13-14. juulil toimusid esimesed Valgma ridakülapäevad ja hoolimata õues valitsevast põrgukuumusest olid nii külaelanikud kui külalised üritusega väga rahul.

Külapäevadel oli võimalik külastada Uuesauna käsitöötalu, Pinsi pop-up kohvikut, Uue-Kulli ajaloo- ja filmitalu, Tõnsu kila-kola laata, Hindreku peomajas olevat Kristel Kirilovi käsitöönäitust, Hindreku talu kodukohvikut ja Valgma spordibaari, Möldre garaaź-kohvikut, Uustalu koduõlu telki ja Treiali kodukohvikut. Lisaks väljakuulutatud avatud taludele, liitus 14. juulil veel Kõrtsi talu, kes pakkus külalistele oma köögis valmistatud hõrgutisi.

Reedel avati pidulikult Valgma külaplatsi arendus, kus Paide Linnavalitsus kinkis külale Paide lipu, mis sümboliseerib Valgma küla kuulumist Paide linna koosseisu ning andis üle mänguväljaku kasutusloa ja katusealuse kasutusteatise. Valgma Külaselts tänas tänukirjaga kõiki vabatahtlike, kes nii talgute korras külaplasti korrastasid kui ka katusealuse ehitamisel nõu ja jõuga aitasid. Õhtu jätkus puhkpillimuusika ja tantsuga.

Laupäeval toimus üle küla erinevaid üritusi – avati näitus, kuulati loengut, vaadati vanu filme, nauditi tantsuetendusi, lauldi meesansambli saatel, vaadati teatrit ja tantsiti retromuusika saatel. Lastele mõeldud tegevustest võtsid osa täiskasvanudki.

Olid meeleolukad ja rõõmsad päevad, millega sai Valgma küla, see eriline ridaküla, tuttavamaks nii oma inimestele kui külalistele.

Avamisel esines Teet Tihvani bigbänd

 

Külapäevad avas Linnavalituse liige Peeter Saldre

   Linnavalitsuse kink – Paide lipp

Tänukirjad jagati külaseltsi vabatahtlikele

Lipp tõmmati koheselt puhkpillimuusika saatel lipuvardasse

Hobuvankri juhib Peeter Nurmik, kelle lõbusõit oli vast külapäevade populaarseim atraktsioon

Lastele pakkus suurt rõõmu batuut

Rahvatantsijate etendused: Jürid-Marid ja Vallatsi tantsutrupp

Meesansambel, kes tõmbas kogu rahva kaasa laulma

Ratsasõitu pakkusid Kirna tallide hobused

Lapsed said end palli sees veeretada, seda võimalust pakkus Roosna-Alliku zorb-pallid

 Ajakeskeskuse Jaanika, kelle ajarännaku läbi Valgma ajaloo tegid kõige vapramad kuumatrotsijad – keskpäeval oli lõõskava päikese all temperatuur justkui saunas.

Laupäeva õhtune retrodisko, kus tantsida sai suure ekraani ja muusikavideote saatel, muusikat valis dj Einar Kapp

Vaata veel pilte:

       

Täname kõiki esinejaid ja osavõtjaid ning kohtume juba 2019. aasta suvel, siis kui Valgma ridaküla tähistab 455. sünnipäeva!

Valgma ridakülapäevasid toimusid kogukonna ühisprojekti “Valgma küla maailmakaardile” raames ja seda toetab LEADER 2419,2 euroga

 

Külaplatsi katusealuse sarikapidu

Täna  kogunesid Valgma külaseltsi liikmed tähistama katusealuse sarikapidu. Hoolimata terve päeva tibutanud vihmast ja tuulehoogudest oli peatselt valmiva katuse all mõnus seista, juba kõlas kõrvus puhkpillimuusika ja kujutluses keereldi tantsusammul. On ju külapäevadeni vaid kaks nappi nädalat.

Katusealust ehitab Mündi Arendus OÜ ja nii mitmedki külamehed on käinud abis nõu ja jõuaga, et saaksime katusealuse Valgma ridakülapäevadeks valmis. Suur tänu ehitajatele ja abilistele!

 

Valgma külaplatsi arendust toetab Järva Arengu Partnerid ja LEADER Piirkonna arengutoetusega 14 274,36 eurot.

Valgma külaseltsi kevad

Sel aastal on Valgmal olnud üpris tormine kevad. Selle tulemusel kutsusid kolm Valgma Külaseltsi juhatuse liiget kokku üldkoosoleku, et leppida kokku külaseltsi edasistes tegevustes.

Kokkuvõtlikult astusid külaseltsi juhatuse liikmete kohalt tagasi Andres Kivilaid, Siiri Muru ja Kalev Roosipuu ning uuteks juhatuse liikmeteks valiti Marje Saldre, Rain Piirsalu ja Tarmo Olup. Kõik külaseltsi liikmed hääletasid ühehäälselt selle poolt, et külaselts jätkaks juba planeeritud tegevustega.

MTÜ Valgma Külaselts üldkoosolek 22.04.2018

Tänaseks on toimunud ka uue juhatuse esimene koosolek.

MTÜ Valgma Külaseltsi juhatuse koosolek 26.04.2018

Külaseltsi eesmärk on jätkuvalt olla abiks Valgma küla arengule, edendada külaplatsi ja läbi ühiste ürituste lähendada külainimesi.

29. aprillil kogunevad valgmalased kevadistele talgupäevadele ja kuna eelmisel üldkoosolekul jäid mitmed päevakorrapunktid arutamata, siis alustatakse talgupäevi üldkoosoleku jätkuga. Selle vajalikkuses lepiti kokku juba 22. aprilli kohtumisel ja selle tõttu saab ka üldkoosoleku kokkukutsumine olla lähema etteteatamisega – selle poolt olid kõik koosolekul osalenud.

29.04 üldkoosoleku päevakava:

 1. Uue juhatuse tegevuse tutvustamine
 2. Külaseltsi raamatupidaja kinnitamine
 3. Külaseltsi põhikirja muutmisettepanekud
 4. Projektide ülevaade ja projektijuhtide kinnitamine
 5. Muud küsimused, sh talgupäeva korraldus

Seejärel läheb päev edasi talgutöödega ja sel korral on plaanis töötada sektsioonides – korrastatakse külaplatsi ja eesküla teeäärset võsa.

 

Kokkuvõte Valgma küla talvistest tegemistest

Valgma Külaseltsil oli sel talvel väga mitmeid tegemisi – üldkoosolekul võeti kokku eelnevad tegevused ja koostati plaane tulevikuks, üheskoos kirjutati projekte ja viidi läbi meeleolukaid üritusi. Järgnevalt väike ülevaade küla tegemistest talvisel perioodil:

MTÜ VALGMA KÜLASELTSI PROJEKTID:

 1. LEADER projekt Valgma külaplatsile, mille toel saame sel suvel rajada katusealuse ja laste mänguplatsi (taotlus JAPis heaks kiidetud);
 2. LEADER projekt Valgma küla üritustele “Valgma küla maailmakaardile”, millest suurim on Valgma ridakülapäevade korraldamine (taotlus JAPis heaks kiidetud);
 3. Eesti Külaliikumine Kodukant EV100 taotlusvoor külakiige ehitamiseks (selgub 1.mail).

TOIMUNUD KOOSOLEKUD JA ÜRITUSED

 1. Juhatuse koosolek
 2. Üldkoosolek, kus kinnitati 2018. a tegevuskava MTÜ Valgma Külaselts üldkoosoleku protokoll 15.02.2018
 3. Lipuvarda püstitamine
 4. 24. veebruari tähistamine piduliku lipuheiskamise, ühise matka ja uisutamisega.

Siin ka väike fotomeenutus meie 24. veebruari tegemistest:

 

 

Valgma küla traditsioonid ja lipuvarras vol 1

Pühapäeval kogunes väike seltskond valgmalasi, et taaselustada mitu olulist Valgma küla traditsiooni.

Kõigepealt sooviti ühiselt õnne küla vanimale elanikule Leidale, kes tähistas 90. hällipäeva.

Palju õnne, Leida!

Peale seda jäid kõige vapramad külmatrotsijad toimetama külaplatsile, et teha algust lipuvarda püstitamisega.

Kaarel lipuvarrast laasimas

 

Külavanem kaevas augu, kuhu ilma lubades valatakse lipuvarda alus

Täpselt nii kõrgel hakkab tulevikus lipp lehvima

 

MTÜ Valgma Külaseltsi juhatuse koosolek

MTÜ Valgma Külaselts alustas 2018. aastat juhatuse koosolekuga.

Päevakava:

 1. MTÜ tegevuse ülevaade ja eelarve
 2. 2018. a üritused
 3. Külaplatsi arendus
 4. Valgma küla rõõmsate ja kurbade sündmuste tähistamine
 5. Külapäevad

Kokkuvõte koosolekust

Hea meel on tõdeda, et Valgma Külaseltsiga on liitunud juba 27 inimest. Koostöös on külaelu arendamine kindlasti lihtsam ja mida rohkem inimesi on kaasatud, seda rohkem suudame oma külale anda.

Külaplats

Külaplatsi rajamisel on järgnevaks sammuks geoaluse väljamõõtmine, katusealuse projekteerimine ja praktlise tööna lipuvarda püstitamine 24. veebruariks. Külaplatsi arendustöödeks on eraldatud raha regionaalarengu toetusest ja planeeritud on ka lisaraha taotlemine Leader programmist.

Ühised üritused Valgma külas

 • 24.02 Pidulik lipu heiskamine külaplatsil
 • 29.04 Kevadtalgud
 • 30.04 Volbriöö pidu
 • 23.06 Jaanipidu
 • 13.07 – 14.07 Valgma ridaküla päevad
 • 27.10 Sügispidu

Valgma elanike sündmuste tähistamine

Lepiti kokku, et juubelite, laste sünni ja abiellumise puhul õnnitletakse kohalikus lehes ning ka kaastundeavaldused külarahva poolt edastatakse ühiselt.

Valgma ridaküla päevad

Kuna külapäevade idee on suure osa Valgma inimeste jaoks veel uudne, siis selle selgituseks ja plaanile tagasiside saamiseks saatis külaselts novembri lõpus välja infokirja. Kiri läks välja 31-le talule ja sellele vastas 20 talu. Külapäevade poolt oli 17 majapidamist, kellest külalistele on nõus oma talu väravad avama 7 talu ja lisaks sooviks 3 talu enda teenust pakkuda külaplatsil. Suuremale osale küsimustikule vastajatest sobis kahepäevane üritus.

Ridaküla päevade korraldusmeeskond koguneb 18.01 kl 19.00 Hansoni tallu.