Valgma külamaja

Valgma külamaja kasutamine

Valgma külamaja ruumi saab kasutada tähtpäevade pidamiseks, koosviibimisteks, töökoosolekuteks, kaugtööruumina, teabepäevade, koolituste või kursuste läbiviimiseks.

Ruumi suurus on ca 80 m2, mahutab kuni 30 inimest.

Kohapeal olemas:

Lauad ja toolid;

Nõud: taldrikud, tassid, kausid, klaasid, pokaalid, noad-kahvlid-lusikad;

Köögitehnika: külmkapp, nõudepesumasin, elektripliit, ahi.

Valgma külaseltsi liikmetele on külamaja kasutamine avalikel üritustel tasuta

Eraüritused ning ärilisel eesmärgil üritused (peod, seminarid jms) külamaja kasutamise hind 30 eurot/tund või 300 eurot/ööpäev külalisele;

10 eurot/tund või 150 eurot/ööpäev külaseltsi liikmele.

NB! Tellides Valgma külamaja kasutuse läbi Hindreku Turismitalu OÜ või Toidutuba OÜ, vastutab kasutuskorra eest vastav ettevõte.

* Valgma külaseltsi juhatusel on õigus muuta  nimetatud teenuste tasu või vabastada tasumisest  taotleja põhjendatud avalduse põhjal (heategevus jne)

* Külamaja renditulu kasutatakse hoone halduskulude katmiseks ja avalikes huvides.

Meelespea

Pärast kasutust peab:

koristama ruumi (sh wc), pesema nõud, puhastama tasapinnad ja põranda;

lülitama välja ventilatsiooni ja jätma  õhksoojuspumba 16 C;

sulgema aknad ja valgustuse, lukustama ukse;

kokku korjama prügi (olme, taara ja pakend eraldi), prügikastid on parklas.

Ruumis ei suitsetata!

Kui midagi on läinud katki, tuleb see kokkuleppeliselt asendada või korvata kahju.

Kontakt: Tuuli Klementa 5278707, Kadi Truus 5123912

Valgma külamaja kasutamise kord

​1.         Külamaja antakse kasutusele allkirjastatud kasutuskokkuleppega vastavalt Valgma külaseltsi üldkoosolekul kinnitatud hinnakirjale.

2.         Külamaja kasutamine on erandjuhtudel võimalik ka juhatusega kooskõlastatult kokkuleppehinnaga/erihinnaga.

3.         Külamaja kasutamiseks sõlmitakse kasutajaga allkirjastatud kokkulepe, mis sisaldab ruumide kasutamise tingimusi, üleandmist ja vastuvõtmist – maja antakse omanikule tagasi sama heas olukorras, kui maja oli rentnikule kasutada andes (ruumid koristatud, mööbel paigas, nõud pestud jne).

4.         Ruumide kasutamine tasutakse arve alusel sularahas või pangaülekandega vastavalt hinnakirjale.

5.         Külamaja ei anta rendile ürituste läbiviimiseks, mille eesmärk või sisu on eeldatavasti kõlblusvastane või vastuolus Eesti põhiseadusliku korra või seadustega.

6.         Külamaja ei anta rendile alaealistele ilma vastutava täiskasvanuta, kelleks võib olla kas lapsevanem või mõni muu vanem lähisugulane. Kasutuskokkuleppele kirjutab alla täiskasvanu, kes vastutab maja heaperemeheliku kasutamise eest – ta peab kas viibima üritusel või omama ülevaadet seal toimuvast.

7.         Ruumide kasutaja vastutab ruumide kasutamise ajal ruumide ja inventari korrasoleku ja säilitamise eest, hüvitades tema poolt tekitatud kahju täies ulatuses.

8.         Valgma külaseltsi juhatus võib keelduda külamaja kasutusse andmisest neile isikutele, kelle korraldatud üritustel on rikutud vara või on olnud kasutajale muid pretensioone.

9.         Maja kasutamiseks on sisse seatud registreerimislehed, kuhu ürituste toimumisel pannakse kirja ruumi kasutamise aeg (kuupäev, kellaaeg), eesmärk ja ürituse ajal ruumide kasutamise eest vastutaja ja vastutaja allkiri.

10.       Maja kasutamine Valgma külaseltsi juhatuse või liikmete poolt organiseeritud ja kõigile liikmetele või külaelanikele avatud ürituste tarbeks on tasuta. Taoliste ürituste järgselt vastutab ruumi koristamise eest ürituse korraldaja.

11.       Broneerimiseks võta kontakti: Tuuli Klementa 5278707, Kadi Truus 5123912

12.       Külamaja kasutamise kord on koostatud MTÜ Valgma Külaseltsi juhatuse poolt ja korra kinnitab üldkoosolek.

Kinnitatud MTÜ Valgma Külaseltsi üldkoosoleku poolt  29.10.2022