Toetused

LEADER PROJEKTITOETUS Valgma külamaja

Maaeluministri 23.10.2015 määruse nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus“

Strateegia meede: 1.1.1 Piirkonna arengutoetus
Kohalik tegevusgrupp: MTÜ Järva Arengu Partnerid
Projekti kogumaksumus 25 000 EUR, millest

LEADER projektitoetus 15 000 EUR

Eesmärk: Valgma külaplatsil on kasutusloaga, autonoomne, aastaringselt kasutatav külamaja, kus on tualett, kogumiskaev, elekter ja õhksoojuspump.

Projekti tulemusel:
1. Valgma küla elanikel on võimalus lisaks olemasolevatele populaarsetele üritustele organiseerida ka sügis-talvisele perioodile sündmusi;
2. võtta osa Kurjailma festivalist, korraldades sügisel külamajas kontserte või muid siseruumi vajavaid üritusi;
3. olla Järvamaal eeskujuks kogukonnaliikumisele ja vabatahtlikule tegevusele;
4. võimaldada lastele kokkusaamiseks siseruumi, kus mängida lauamänge, lautennist vms;
5. teenida külamaja rendist omatulu, mida on võimalik suunata külaelu sündmustesse ja tegevustesse.

Selle pildi alt-atribuut on tühi. Failinimi on IMG-8487-1024x796.jpg         Selle pildi alt-atribuut on tühi. Failinimi on IMG-8488-1024x768.jpg

LEADER PROJEKTITOETUS Valgma külaplatsi arenduseks

Strateegia meede: 1.1.1 Piirkonna arengutoetus
Kohalik tegevusgrupp: MTÜ Järva Arengu Partnerid
Projekti kogumaksumus 22 875.80, millest

LEADER projektitoetus 14 148.69

Projekti eesmärgiks on arendada välja multifunktsionaalne külaplats koos rajatistega, mis oleks elanikele kooskäimise kohaks ja ühiste tegevuste ning ürituste asupaigaks. Rajatakse katusealune ja laste  mänguväljak.

Projekti tulemina valmis külakeskus – külaplatsil ehitatud rajatised  annavad külaelanikele võimaluse ühis- ja huvitegevuseks. Kogukond on tugevnenud ja elukvaliteet tõusnud. Laste mänguväljaku rajamine on loonud lastele võimaluse mängida üheskoos. Tõusnud on küla maine ja elanike eneseteadvus.

 

LEADER PROJEKTITOETUS “Valgma küla maailmakaardile” ühisprojekt Paide Linnavalitsusega

Projekt kestab 2018-2020. aastal ja kogumaksumus on 5486, 00 eurot, millest projektitoetus 4937,4 eurot.

Projekti eesmärgid on:

1.      Valgma külaelanike kaasamine ja koostööle orienteeritus;

2.      loodus-ja kultuuripärandi ning geograafilise asetuse eripärade hoidmine ja teadvustamine;

3.      Valgma küla kui turismiobjekti arendus.

Valgma ridakülaküla maailmakaardile projekt on pika ajaloo, traditsioonide ja erilise ridaküla asetusega Valgma küla ürituste kogum, mis hõlmab lisaks Valgma külaga seotud isikutele mõeldud tegevustele ka väljaspoole suunatud ning Valgma küla tutvustamiseks Valgma ridakülapäevade kahepäevast üritust.

Üritused, mis igal aastal korduvad:

  • Pidulik lipuheiskamine ja Vabariigi aastapäeva tähistamine
  • Valgma ridakülapäevad
  • Sügispidu

LEADER PROJEKTITOETUS “Valgma ridaküla elab” ühisprojekt Paide Linnavalitsusega

Projekti toimumine algselt 2020-2021. aastal, koroona tõttu tegelik toimumisaeg 2022-2023 ja kogumaksumus on 5360,00 eurot, millest projektitoetus 4824,00 eurot.

„Valgma ridaküla elab“ projekt on jätk „Valgma küla maailmakaardile“ projektile, mille käigus on loodud tugeva kogukonnaidentiteediga küla ja mille üritused on toonud Valgma külale tuntust üle Järvamaa ning kaugemaltki.

„Valgma ridaküla elab“ on pika ajaloo, traditsioonide ja erilise ridaküla asetusega Valgma küla ürituste kogum, mis hõlmab lisaks Valgma külaga seotud isikutele mõeldud tegevustele ka väljaspoole suunatud ning Valgma küla signatuursündmuseks saanud Valgma ridakülapäevasid.

Projekti eesmärgid on Valgma külaelanike kaasamine ja koostööle orienteeritus; loodus-ja kultuuripärandi ning geograafilise asetuse eripärade hoidmine ja teadvustamine; Valgma küla kui turismiobjekti arendus.

Toimunud külapäevade kohta leiab infot siit