Paide valla eakate jõululõuna

Tore uudis meie küla eakatele ehk alates 60. aasta vanustele inimestele.

MTÜ Purdi Külaselts  korraldab eakate jõuluürituse sel aastal Hindreku peomajas. Võtke kindlasti osa, sest üritus on tasuta, süüa pakub meie oma küla meisterkokk Kadi, helge jõulumuusikaga esineb Toomas Anni ja saladuskatte all võin öelda, et Jõuluvanale on ka koht broneeritud!

Registreerimine telefoni teel: Aldi, 5500013

Valgma küla uus külavanem

Kadripäev oli Valgma külas tõenäoliselt selle aasta tähtsaim päev. 33 külaelanikku tuli kokku, et tänada eelmist külavanemat, Mihkel Punsot, kes oli ametis aastatel 2008 kuni 2017.

Koosolekut juhtis Reet Muru, kelle südamliku sõnavõtuga tänati Mihklit tehtud töö eest. Mihkel soovis, et külavanema ametis jätkaks inimene, kes tunneb end tugevamalt internetis ja saaks läbi selle kiiresti kõigi inimestega kontakti.

Välja pakuti üks kandidaat – Andres Kivilaid, kes on ka MTÜ Valgma Külaseltsi juhatuse esimees. Toimus hääletus ja kõik kohale tulnud valisid ühehäälselt Andrese uueks külavanemaks.

Soovime Andresele jõudu uues ametis!

Uue külavanema juhatusel alustati koheselt külaplatsi talgutega. Võeti maha võsa, põletati oksi ja tehti plaan edasiste tööde osas. Ehk jõuab veel sel aastal suure kopaga juurida välja kännud ja rajada lastele kelgumäe. Lõunaks pakkus Kadi Nurmik talguslistele hernesuppi ja kuuma teed. Kõige tublimad lõpetasid töö alles kottpimedas.

Südamlik tänu eelmisele külavanemale, Mihklile

Uue külavanema tervitamine

Valgma noored talgutööde ootuses

Külavanema kandidaat Andres Kivilaid rääkimas Valgma küla tulevikuvisoonist

Talgutöödel

Talguliste kõhtu täitis kosutav hernesupp

Valgma külakoosolek

20. novembril toimus Valgma külakoosolek, kus arutati ideed pidada 13-14. juulil üritust “Valgma ridaküla päevad”.

Lepiti kokku, et selle tutvustamiseks saadetakse kõigile elanikele meil või selle puudumisel kiri, kus tutvustatakse külapäevade kontseptsiooni ja palutakse vastata paarile küsimusele.

Külapäevade ideega saab tutvuda https://valgmaselts.ee/valgma-kulapaevad/

 

 

Külaplatsi talgud

Küla südameks on külaplats ja küla juhiks on külavanem.
Tule 25. novembril toimuvale KÜLAPLATSI TALGUTELE, kus korrastame uut külaplatsi ja saadame ära eelmise ning valime uue KÜLAVANEMA.

Üheskoos loome rohkem!

Tublit talgulist ootab kosutav hernesupp ja kuum tee. Muud maitsvat võib ise lisaks kaasa võtta.

Võta kaasa söögi- ja tööriistad!

Valgma külaõhtu vol 1

Valgma külaselts kutsus ellu Valgma seltsiõhtute sarja. Eesmärk on julgustada kõiki elanikke ise organiseerima koolitust või töötuba, kus kõik külaseltsi liikmed saaksid osa võtta. Õhtuid võib korraldada Hindreku kaminasaalis ja hiljem külaplatsil või miks mitte oma kodus.

Esimese õhtu korraldajaks oli Kristel Eidemann.

03.11.2017 toimus Hindreku talus üks ääretult tore ja mõnus koosviibimine. Minu juhendamisel toimus naiste ja lastega üks äge ehete meisterdamine. Olin positiivselt üllatunud, et kohale tuli oodatust rohkem inimesi. Ümmarguse laua taga istusid 14 usinat meisterdajat. Seekordseks teemaks valisin neli erinevat vääriskivi (Roosa Kvarts, Mäekristall, Ametüst ja Turmaliin). Ehteid valmistati nii kätte, kõrva kui ka kaela. Kõige rohkem valmistati ehteid Roosast Kvartsist ja Mäekristallist.

Tänud kõigile osalejatele ja uute kohtumisteni!

Kristel Eidemann

Uuesauna talu

Ootame seltsiliikmete ettepanekuid järgmisteks üritusteks!