Toetused

LEADER PROJEKTITOETUS Valgma külaplatsi arenduseks

Strateegia meede: 1.1.1 Piirkonna arengutoetus
Kohalik tegevusgrupp: MTÜ Järva Arengu Partnerid
Projekti kogumaksumus 22 875.80, millest

LEADER projektitoetus 14 148.69

 

Projekti eesmärgiks on arendada välja multifunktsionaalne külaplats koos rajatistega, mis oleks elanikele kooskäimise kohaks ja ühiste tegevuste ning ürituste asupaigaks. Rajatakse katusealune ja laste  mänguväljak.

Projekti tulemina valmis külakeskus – külaplatsil ehitatud rajatised  annavad külaelanikele võimaluse ühis- ja huvitegevuseks. Kogukond on tugevnenud ja elukvaliteet tõusnud. Laste mänguväljaku rajamine on loonud lastele võimaluse mängida üheskoos. Tõusnud on küla maine ja elanike eneseteadvus.

 

 

LEADER PROJEKTITOETUS “Valgma küla maailmakaardile” ühisprojekt Paide LInnavalitsusega

Projekt kestab 2018-2020. aastal ja kogumaksumus on 5486, 00 eurot, millest projektitoetus 4937,4 eurot.

Projekti eesmärgid on:

1.      Valgma külaelanike kaasamine ja koostööle orienteeritus;

2.      loodus-ja kultuuripärandi ning geograafilise asetuse eripärade hoidmine ja teadvustamine;

3.      Valgma küla kui turismiobjekti arendus.

Valgma ridakülaküla maailmakaardile projekt on pika ajaloo, traditsioonide ja erilise ridaküla asetusega Valgma küla ürituste kogum, mis hõlmab lisaks Valgma külaga seotud isikutele mõeldud tegevustele ka väljaspoole suunatud ning Valgma küla tutvustamiseks Valgma ridakülapäevade kahepäevast üritust.

Üritused, mis igal aastal korduvad:

  • Pidulik lipuheiskamine ja Vabariigi aastapäeva tähistamine
  • Valgma ridakülapäevad
  • Sügispidu