Kokkuvõte Valgma küla talvistest tegemistest

Valgma Külaseltsil oli sel talvel väga mitmeid tegemisi – üldkoosolekul võeti kokku eelnevad tegevused ja koostati plaane tulevikuks, üheskoos kirjutati projekte ja viidi läbi meeleolukaid üritusi. Järgnevalt väike ülevaade küla tegemistest talvisel perioodil:

MTÜ VALGMA KÜLASELTSI PROJEKTID:

 1. LEADER projekt Valgma külaplatsile, mille toel saame sel suvel rajada katusealuse ja laste mänguplatsi (taotlus JAPis heaks kiidetud);
 2. LEADER projekt Valgma küla üritustele “Valgma küla maailmakaardile”, millest suurim on Valgma ridakülapäevade korraldamine (taotlus JAPis heaks kiidetud);
 3. Eesti Külaliikumine Kodukant EV100 taotlusvoor külakiige ehitamiseks (selgub 1.mail).

TOIMUNUD KOOSOLEKUD JA ÜRITUSED

 1. Juhatuse koosolek
 2. Üldkoosolek, kus kinnitati 2018. a tegevuskava MTÜ Valgma Külaselts üldkoosoleku protokoll 15.02.2018
 3. Lipuvarda püstitamine
 4. 24. veebruari tähistamine piduliku lipuheiskamise, ühise matka ja uisutamisega.

Siin ka väike fotomeenutus meie 24. veebruari tegemistest:

 

 

Valgma küla traditsioonid ja lipuvarras vol 1

Pühapäeval kogunes väike seltskond valgmalasi, et taaselustada mitu olulist Valgma küla traditsiooni.

Kõigepealt sooviti ühiselt õnne küla vanimale elanikule Leidale, kes tähistas 90. hällipäeva.

Palju õnne, Leida!

Peale seda jäid kõige vapramad külmatrotsijad toimetama külaplatsile, et teha algust lipuvarda püstitamisega.

Kaarel lipuvarrast laasimas

 

Külavanem kaevas augu, kuhu ilma lubades valatakse lipuvarda alus

Täpselt nii kõrgel hakkab tulevikus lipp lehvima

 

MTÜ Valgma Külaseltsi juhatuse koosolek

MTÜ Valgma Külaselts alustas 2018. aastat juhatuse koosolekuga.

Päevakava:

 1. MTÜ tegevuse ülevaade ja eelarve
 2. 2018. a üritused
 3. Külaplatsi arendus
 4. Valgma küla rõõmsate ja kurbade sündmuste tähistamine
 5. Külapäevad

Kokkuvõte koosolekust

Hea meel on tõdeda, et Valgma Külaseltsiga on liitunud juba 27 inimest. Koostöös on külaelu arendamine kindlasti lihtsam ja mida rohkem inimesi on kaasatud, seda rohkem suudame oma külale anda.

Külaplats

Külaplatsi rajamisel on järgnevaks sammuks geoaluse väljamõõtmine, katusealuse projekteerimine ja praktlise tööna lipuvarda püstitamine 24. veebruariks. Külaplatsi arendustöödeks on eraldatud raha regionaalarengu toetusest ja planeeritud on ka lisaraha taotlemine Leader programmist.

Ühised üritused Valgma külas

 • 24.02 Pidulik lipu heiskamine külaplatsil
 • 29.04 Kevadtalgud
 • 30.04 Volbriöö pidu
 • 23.06 Jaanipidu
 • 13.07 – 14.07 Valgma ridaküla päevad
 • 27.10 Sügispidu

Valgma elanike sündmuste tähistamine

Lepiti kokku, et juubelite, laste sünni ja abiellumise puhul õnnitletakse kohalikus lehes ning ka kaastundeavaldused külarahva poolt edastatakse ühiselt.

Valgma ridaküla päevad

Kuna külapäevade idee on suure osa Valgma inimeste jaoks veel uudne, siis selle selgituseks ja plaanile tagasiside saamiseks saatis külaselts novembri lõpus välja infokirja. Kiri läks välja 31-le talule ja sellele vastas 20 talu. Külapäevade poolt oli 17 majapidamist, kellest külalistele on nõus oma talu väravad avama 7 talu ja lisaks sooviks 3 talu enda teenust pakkuda külaplatsil. Suuremale osale küsimustikule vastajatest sobis kahepäevane üritus.

Ridaküla päevade korraldusmeeskond koguneb 18.01 kl 19.00 Hansoni tallu.

 

Paide valla eakate jõululõuna

Tore uudis meie küla eakatele ehk alates 60. aasta vanustele inimestele.

MTÜ Purdi Külaselts  korraldab eakate jõuluürituse sel aastal Hindreku peomajas. Võtke kindlasti osa, sest üritus on tasuta, süüa pakub meie oma küla meisterkokk Kadi, helge jõulumuusikaga esineb Toomas Anni ja saladuskatte all võin öelda, et Jõuluvanale on ka koht broneeritud!

Registreerimine telefoni teel: Aldi, 5500013

Valgma küla uus külavanem

Kadripäev oli Valgma külas tõenäoliselt selle aasta tähtsaim päev. 33 külaelanikku tuli kokku, et tänada eelmist külavanemat, Mihkel Punsot, kes oli ametis aastatel 2008 kuni 2017.

Koosolekut juhtis Reet Muru, kelle südamliku sõnavõtuga tänati Mihklit tehtud töö eest. Mihkel soovis, et külavanema ametis jätkaks inimene, kes tunneb end tugevamalt internetis ja saaks läbi selle kiiresti kõigi inimestega kontakti.

Välja pakuti üks kandidaat – Andres Kivilaid, kes on ka MTÜ Valgma Külaseltsi juhatuse esimees. Toimus hääletus ja kõik kohale tulnud valisid ühehäälselt Andrese uueks külavanemaks.

Soovime Andresele jõudu uues ametis!

Uue külavanema juhatusel alustati koheselt külaplatsi talgutega. Võeti maha võsa, põletati oksi ja tehti plaan edasiste tööde osas. Ehk jõuab veel sel aastal suure kopaga juurida välja kännud ja rajada lastele kelgumäe. Lõunaks pakkus Kadi Nurmik talguslistele hernesuppi ja kuuma teed. Kõige tublimad lõpetasid töö alles kottpimedas.

Südamlik tänu eelmisele külavanemale, Mihklile

Uue külavanema tervitamine

Valgma noored talgutööde ootuses

Külavanema kandidaat Andres Kivilaid rääkimas Valgma küla tulevikuvisoonist

Talgutöödel

Talguliste kõhtu täitis kosutav hernesupp

Valgma külakoosolek

20. novembril toimus Valgma külakoosolek, kus arutati ideed pidada 13-14. juulil üritust “Valgma ridaküla päevad”.

Lepiti kokku, et selle tutvustamiseks saadetakse kõigile elanikele meil või selle puudumisel kiri, kus tutvustatakse külapäevade kontseptsiooni ja palutakse vastata paarile küsimusele.

Külapäevade ideega saab tutvuda http://valgmaselts.ee/valgma-kulapaevad/

 

 

Külaplatsi talgud

Küla südameks on külaplats ja küla juhiks on külavanem.
Tule 25. novembril toimuvale KÜLAPLATSI TALGUTELE, kus korrastame uut külaplatsi ja saadame ära eelmise ning valime uue KÜLAVANEMA.

Üheskoos loome rohkem!

Tublit talgulist ootab kosutav hernesupp ja kuum tee. Muud maitsvat võib ise lisaks kaasa võtta.

Võta kaasa söögi- ja tööriistad!